Realizacja

Aplikacja monitorująca parametry urządzeń przemysłowych

Dane z czujników, maszyn, pojazdów, budynków i innych urządzeń IoT.

Analiza danych w czasie rzeczywistym

Monitorowanie i kontroli procesów przemysłowych.

Automatyczne generowanie raportów

Szybkie i łatwe wyciąganie wniosków z analizowanych danych.

Alarmowanie o występujących anomaliach

Natychmiastowe reagowanie na sytuacje awaryjne.

Opis realizacji


Wyniki analizy danych z systemu pozwalają na wyciąganie wniosków na temat wydajności urządzeń IoT, identyfikowanie problemów w produkcji lub w innych obszarach, a także na rozwijanie nowych usług i produktów. W ten sposób system przetwarzający dane z urządzeń IoT na podstawie danych Big Data może wpłynąć na sukces organizacji poprzez ulepszanie efektywności, wydajności i jakości usług.

Zakres prac


Ustalenie wymagań użytkownika, zasobów potrzebnych do stworzenia systemu, zaprojektowanie architektury systemu, dobieranie odpowiednich technologii i narzędzi, określenie schematu bazy danych i projektowanie interfejsu użytkownika, konfigurowanie systemu, integracja z istniejącymi systemami, testowanie, rozwiązywanie problemów i optymalizacja wydajności.

Funkcjonalności


Monitorowanie wydajności systemu.
Powiadomienia w push & e-mail.
Automatyczne generowanie raportów.
Wizualizacja danych.
Analiza danych w czasie rzeczywistym.
Alarmowanie o występujących anomaliach.

Technologie


Python
Rest API
Angular 15.x
Ionic 5.x
Google Cloud Platform

Czekamy na Twój kontakt

Nie wahaj się. Doradzimy, podpowiemy.